Jednakost podnela izveštaj iz senke Komitetu za eliminaciju svih oblika rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija

Povodom 94. sednice Komiteta za ukidanje rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija Jednakost je u saradnji sa Mrežom odbora za ljudska prava (CHRIS) podnela izveštaj iz senke.

Izveštaj naročitu pažnju posvećuje rasnoj diskriminaciji Roma i Romkinja, povredama prava i govoru i zločinu iz mržnje kojima su izloženi. Jednakost je sa pažnjom pratila primenu preporuka prethodnih godina i analizirala državni izveštaj na osnovu koga je u svom izveštaju skrenula pažnju na nerešene probleme i pružila preporuke za njihovo rešavanje.

Pored opštih razmatranja izveštaj naročito analizira problem segregacije u obrazovanju i stanovanju, zatim problem primene u praksi člana zakona koji se odnosi na zločin iz mržnje, kršenja prava u oblasti stanovanja, socijalne zaštite, državljanstva i obrazovanja.

Izveštaj možete naći na:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fNGO%2fSRB%2f29420&Lang=en