Defenders’ Days

Veliko nam je zadovoljstvo što smo ove godine učestvovali na Defenders days konferenciji u Stkoholmu, gde smo imali priliku da se sretnemo sa braniteljima ljudskih prava iz čitavog sveta sa kojima smo razmenili dragocena iskustva i učvrstili saradnju.

Na konferenciji, učestvovali smo u intenzivnom programu izgradnje kapaciteta sa interaktivnim i praktično orijentisanim treninzima i radionicama, kao i zajedničkim sesijama sa prezentacijama o merama sigurnosti, zagovaranju, komunikaciji, kao i inovativnim i inspirativnim temama sa vodećim stručnjacima u ovim oblastima.

Ciljevi konferencije su

  • ojačati kapacitete i zaštitu branitelja ljudskih prava
  • podržati saradnju, umrežavanje i razmenu znanja među braniteljima ljudskih prava
  • ojačati prepoznavanje branitelja ljudskih prava i istaknuti situaciju branitelja ljudskih prava izloženih riziku

Civil Rights Defenders želi da obezbedi da učesnici konferencije sa Defenders’ Days odu sa većim znanjem o relevantnim temama kao i osećanjem snažne moralne podrške od strane međunarodne zajednice.