Početak projekta „Obezbeđivanje pravne pomoći u slučajevima diskriminacije„

Sastankom koji održan 3. marta 2017. u kancelarijama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti započeta realizacija dvogodišnjeg projketa „Obezbeđivanje pravne pomoći u slučajevima diskriminacije„  na kojem Jednakost učestvuje kao partnerska organizacija

Read More