Serbian Visons 2017

Na multikongresu Serbian Visions koji se odžao 25. i 26. novembra Jednakost je promovisala kampanju protiv diskriminacije Roma/kinja #čovekJEčovek.

U okviru kampanje održana je diskusija pod nazivom Stop Diskriminaciji Roma I Romkinja, u kojoj su učestvovali Ida Prester – muzičarka, Lollobrigida, Gordana Nešović – novinarka romske redakcije Radio Beograda, Milorad Popović – predsednik Romske inicijative za održivi razvoj i u ulozi moderatorke naša Jovana Vuković. Gosti su u razgovoru izneli svoja iskustva iz profesionalnog i privatnog života u kojima su se susretali sa slučajevima diskriminacije i kršenja ljudskih prava, kao i konkretne primere u kojima je otvorena reakcija na ovakve slučajeve dovela do angažovanja javnosti i rešavanja konkretnih slučajeva diskriminacije.

Svi učesnici su se složili da je potrebna javna osuda diskriminacije i stalno obrazovanje, naročito mladih, da bi se skrenula pažnja na težak položaj onih koji su marginalizovani, socijalno isključeni i u nemogućnosti da ostvare najosnovnija prava.