Početak projekta „Obezbeđivanje pravne pomoći u slučajevima diskriminacije„

Sastankom koji održan 3. marta 2017. u kancelarijama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti započeta realizacija dvogodišnjeg projketa „Obezbeđivanje pravne pomoći u slučajevima diskriminacije„  na kojem Jednakost učestvuje kao partnerska organizacija

Sastankom koji održan 3. marta 2017. u kancelarijama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti započeta realizacija dvogodišnjeg projketa „Obezbeđivanje pravne pomoći u slučajevima diskriminacije„  na kojem Jednakost učestvuje kao partnerska organizacija. Sastanku su na kome su dogovoreni detalji u vezi sa sprovođenjem prvog klastera aktivnosti prisustvovali su iz Centra za unapređenje pravnih studija, Bilјana Brajtvejt iz AIRE Centra, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković  i Jovana Vuković iz Jednakosti.

Ovom prilikom je razgovarano i o najčešćim problemima u vezi sa prijavljivanjem diskriminacije, broju pritužbi, manjinskim grupama koje su najčešće žrtve diskriminacije i najrecentnijim pritužbama. Sagovornici su se složili da je neophodno da i građani/ki i organizacije civilnog društva u većoj meri podnose pritužbe, kao i da se prilikom utvrđivanja diskriminacije i prikupljanja dokaza koriste novi, inovativni pristupi. U tom smislu, partnerske organizacije će u okviru pomenutog projekta organizovati treninge na kojima će zainteresovane organizacije moći da čuju više o ovim novim pristupima i da saznaju kako da ih primene u svom radu.