Dan otpora Roma i Romkinja u Drugom svetskom ratu

Danas obeležavamo 16. maj, Dan otpora Roma i Romkinja u Drugom svetskom ratu.

Ovaj datum koristimo da se setimo njihovih hrabrih napora da se suprotstave nečovečnoj rasističkoj politici fašističkih sila i da skrenemo pažnju na sve savremeno pojavne oblike rasizma.

Izabrali smo da danas uličnom akcijom i direktnom intervencijom na Brankovom mostu na najneposredniji način pokažemo svoje neslaganje sa politikom koja danas prikriveno reprodukuje rasističke predrasude, kao i odlučnost da se zajedno sa Romima i Romkinjama borimo protiv nje.
Akcije smo izveli u saradnji sa aktivistkinjama Koalicija Romske Omladine Srbije uz pomoć prijateljica i prijatelja Andree Jančić i Ivana Zlatića.