Analiza prakse postupanja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti po pritužbama za diskriminaciju po osnovu nacionalne pripadnosti

Organizacija za ljudska prava Jednakost je objavila Analizu prakse postupanja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti po pritužbama za diskriminaciju po osnovu nacionalne pripadnosti autora dr Marija Reljanovića, a uz podršku Fonda za otvoreno društvo.

Istraživanje o diskriminaciji po osnovu nacionalne pripadnosti ima prevashodno za cilj da identifikuje probleme koji postoje prilikom obraćanja pripadnika nacionalnih manjina Povereniku, strukturu navodnog kršenja prava, kao i postupanja Poverenika i drugih državnih organa zbog čijeg (ne)delovanja je pritužba na prvom mestu i podneta. Od značaja je i ispitivanje zašto dolazi do velikog broja odbačaja pritužbi, odnosno obustavljanja postupaka zbog nedovoljnih informacija koje pritužilac pruži, ili nepoštovanja procedure ili forme obraćanja Povereniku. Konačno, cilj je i sagledati šta se sve podrazumeva pod diskriminacijom u najširoj populaciji koja smatra da je diskriminisana ali i osvrnuti se na standarde koji proističu iz mišljenja i preporuka Poverenika u slučajevima u kojima je utvrđeno da je do diskriminacije došlo.

Preuzmite ovde kompletnu Analizu prakse postupanja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti po pritužbama za diskriminaciju po osnovu nacionalne pripadnosti.